Виж календара
15/11/2021 18:15 - 18:15

 

08.30

с ДИДИ за КРАЧКА напред - благотворителна тренировъчна седмица обявяват от БОЕН КЛУБ "Атила"

Място - Боен Клуб Атила, ул."Пазарска" 13

 

10.00-16.00

За четвърта поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.  В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Място - паркинга на парк „Зеления клин“

 

18.15

с ДИДИ за КРАЧКА напред - благотворителна тренировъчна седмица обявяват от БОЕН КЛУБ "Атила"

Място - Боен Клуб Атила, ул."Пазарска" 13

 

21.45

Швейцария - България в Колобрите. Националите играят, само те си знаят за какво. Но традиционно ще ги подкрепим мощно пред телевизорите. Легендата гласи, че все още имаме шансове.

Място - Колебри на бирата

 

 

ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

WWW.KOSARAORENDA.COM        GSM 0885 81 91 82